Toivottavasti tavataan tulkkaustilanteissa!

Valmistuin vuonna 2003 viittomakielen tulkiksi opiskeltuani Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa ja Bristolin yliopiston Centre for Deaf Studies -yksikön tulkkikoulutuksessa. Jatkoin opiskelua Jyväskylän yliopistossa viittomakielen maisteriohjelmassa, josta sain filosofian maisterin paperit vuonna 2010. Oikeustulkkauskoulutuksen suoritin vuonna 2019. Olen Opetushallituksen hallinnoimaan oikeustulkkirekisteriin osoitetun osaamisen perusteella rekisteröity oikeustulkki.

Minulla on kokemusta viittomakielen, viitotun puheen ja kuurosokeille tulkkauksesta Suomesta ja ulkomailta työelämätilanteista, korkeakoulumaailmasta, kokous-, seminaari-ja konferenssiympäristöistä liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, kielellisiin oikeuksiin ja järjestötoimintaan sekä suomeksi että englanniksi

Teen tulkkausta mielellään myös etätulkkauksena Zoomilla, Teamsilla, Skypellä tai Meetsillä.

Kela järjestää tulkkauspalvelun tulkkauspalvelulain nojalla. Tällöin asiakas tekee tilauksen Kelan välityskeskukseen. Tulkkauspalvelua järjestäessään Kelan on lain mukaan huomioitava asiakkaan toivomukset, mielipiteet, edut ja yksilölliset tarpeet sekä asiakkaan äidinkieli ja kulttuuritausta.

Kuulo-ja kuulonäkövammaisella asiakkaalla on oikeus saada tulkkauspalvelua myös muiden lakien, kuten perusopetuslain, hallintolain, yhdenvertaisuuslain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain perusteella. Tällöin viranomaiset, koulut, sairaalat, poliisi, oikeuslaitos ja yksityiset tahot, kuten yritykset voivat tilata tulkin suoraan Level View:ltä.

Hinnat (kaikki hinnat +alv 24%)

Perustasoinen asioimistulkkaus 75€/t/tulkki

Vaativan tason asioimistulkkaus 95€/t/tulkki

Vieraskielinen tulkkaus 100€/t/tulkki

Oikeustulkkaus 120€/t/tulkki

Minimilaskutus on yksi tunti, jonka jälkeen laskutus puolen tunnin tarkkuudella. Matka-aika ja odotusaika 16€/t, jokaiselta alkavalta vartilta. Lauantailisä +25% (00.00-24.00), sunnuntai/pyhälisä +100%, iltatyö +25% (18.00-22.00), yölisä +40% (22.00-06.00), opastus ja kuvailu kuurosokealle asiakkaalle +15%, tulkkauksen taltiointi tai live-lähetys +10%

Peruutusehto, peruutus minimissään 48 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 0%, peruutus min 24 tuntia ennen: laskutus 50%, peruutus alle 24 tuntia ennen: laskutus 100%. Matkakulut laskutetaan julkisten tai verohallinnon ajantasaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vaativan tasoista tulkkausta ovat mm. seminaarit ja kongressit, tulkkaus poliisin tilanteissa, liittojen ja yhdistysten viralliset tilaisuudet sekä akateemiset tilaisuudet. Yli kaksi tuntia kestäviin tilanteisiin tulkkaus järjestetään yleensä paritulkkauksena. Oikeustulkkaus toteutetaan aina paritulkkauksena.

Teen tulkkausta mielellään myös etätulkkauksena Zoomilla, Teamsilla, Skypellä tai Meetsillä.

Kela järjestää tulkkauspalvelun tulkkauspalvelulain nojalla. Tällöin asiakas tekee tilauksen Kelan välityskeskukseen. Tulkkauspalvelua järjestäessään Kelan on lain mukaan huomioitava asiakkaan toivomukset, mielipiteet, edut ja yksilölliset tarpeet sekä asiakkaan äidinkieli ja kulttuuritausta.

Kuulo-ja kuulonäkövammaisella asiakkaalla on oikeus saada tulkkauspalvelua myös muiden lakien, kuten perusopetuslain, hallintolain, yhdenvertaisuuslain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain perusteella. Tällöin viranomaiset, koulut, sairaalat, poliisi, oikeuslaitos ja yksityiset tahot, kuten yritykset voivat tilata tulkin suoraan Level View:ltä.

Hinnat (kaikki hinnat +alv 24%)

Perustasoinen asioimistulkkaus 75€/t/tulkki

Vaativan tason asioimistulkkaus 95€/t/tulkki

Vieraskielinen tulkkaus 100€/t/tulkki

Oikeustulkkaus 120€/t/tulkki

Minimilaskutus on yksi tunti, jonka jälkeen laskutus puolen tunnin tarkkuudella. Matka-aika ja odotusaika 16€/t, jokaiselta alkavalta vartilta. Lauantailisä +25% (00.00-24.00), sunnuntai/pyhälisä +100%, iltatyö +25% (18.00-22.00), yölisä +40% (22.00-06.00), opastus ja kuvailu kuurosokealle asiakkaalle +15%, tulkkauksen taltiointi tai live-lähetys +10%

Peruutusehto, peruutus minimissään 48 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 0%, peruutus min 24 tuntia ennen: laskutus 50%, peruutus alle 24 tuntia ennen: laskutus 100%. Matkakulut laskutetaan julkisten tai verohallinnon ajantasaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vaativan tasoista tulkkausta ovat mm. seminaarit ja kongressit, tulkkaus poliisin tilanteissa, liittojen ja yhdistysten viralliset tilaisuudet sekä akateemiset tilaisuudet. Yli kaksi tuntia kestäviin tilanteisiin tulkkaus järjestetään yleensä paritulkkauksena. Oikeustulkkaus toteutetaan aina paritulkkauksena.